Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden

Algemene Reisvoorwaarden
Bij boeking bent u akkoord gegaan met deze voorwaarden.
Definities:
Reisorganisator
De Specialist in Wellness & Azië reizen gevestigd aan de Houtrijkstraat 251, 1013 VB te Amsterdam. Wij bieden op eigen naam, in de uitoefening van ons bedrijf, van te voren georganiseerde reizen en vakanties aan.
Reiziger
Onze wederpartij, degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding aanvaard heeft.
Reisovereenkomst
De overeenkomst waarbij De Specialist in Wellness & Azië reizen zich jegens haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden georganiseerde rondreis en/of ander reisproduct vanuit het actuele aanbod.
Pakketreis / Georganiseerde rondreis
Een door De Specialist in Wellness & Azië reizen in het reisaanbod gepubliceerde, van te voren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24-uur omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: retourvlucht, verblijf, lokaal vervoer, gids en een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.
Landarrangement
U boekt zelf uw retourvlucht maar boekt bij De Specialist in Wellness & Azië reizen de van te voren samengestelde rondreis bestaande uit de reisonderdelen: verblijf, vervoer en programma met excursies. Het landarrangement is altijd op aanvraag. U bent zelf verantwoordelijk voor de retourvlucht.
Accommodatie
De beschrijving van de hotels en overige accommodaties in het reisaanbod van De Specialist in Wellness & Azië reizen is zo objectief mogelijk opgesteld. De foto’s in het reisaanbod zijn slechts ter indicatie van de inrichting; afmeting en/of uitzicht. De accommodatie voldoet aan de standaardeisen zoals omschreven in het reisaanbod.
Retourvlucht
U bent zelf verantwoordelijk voor de retourvlucht.
Route
Zoals vermeld in het reisaanbod. De luchthaven van het punt van vertrek naar de bestemming is leidend.
Bagage
Voor al onze rondreizen geldt dat bij ruimbagage en handbagage de richtlijn van de luchtvaartmaatschappij aangehouden moet worden tenzij in het aanbod van De Specialist in Wellness & Azië reizen anders wordt omschreven. Dan dient u voor die specifieke reis de richtlijn aan te houden zoals gemeld in het aanbod.
Boekingsovereenkomst
Zodra een boekingsformulier is doorgestuurd door reiziger betekent het dat de boeking vaststaat en dat alle algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Annulering door de reiziger
Indien de reisovereenkomst wordt opgezegd bent u, naast mogelijk in rekening te brengen reserveringskosten, de volgende annuleringskosten aan De Specialist in Wellness & Azië reizen verschuldigd:
• Bij annulering tot 56 dagen voor vertrek: 25% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 56e dag (incl.) tot de 28e dag voor vertrek: 50% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 28e dag (incl.) tot de 14e dag voor vertrek: 75% van de reissom;
• Bij annulering vanaf de 14e dag (incl.) tot de dag van vertrek: 100% van de reissom;
Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijn de bepalingen van de toeleverancier. Uiterlijk bij de boeking zal aangegeven worden of in afwijking van bovenstaande annuleringsstaffel, op onderdelen van de reis specifieke annuleringsbepalingen van toepassing zijn.
Indien een reiziger uit het reisgezelschap zijn/haar aandeel voor de pakketreis in de reisovereenkomst annuleert, is hij/zij hierover annuleringskosten verschuldigd.
Als door deze (deel)annulering extra kosten ontstaan, bijvoorbeeld door het alsnog moeten doorberekenen van een éénpersoonstoeslag of andere kosten, dan worden deze kosten met u verrekend. Voor de hiervoor bedoelde reiziger(s) wordt de reissom gewijzigd conform deze wijzigingskosten en/of het overzicht kamer- en verzorgingstoeslagen bij uw reis. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels gelden die De Specialist in Wellness & Azië reizen hanteert. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringskosten verschuldigd.
Annuleren kan alleen tijdens kantooruren van maandag t/m zaterdag via telefoon of e-mail. De actuele openingstijden vindt u terug op onze website www.asia-travelnow.com

Betalingsvoorwaarden
• Bij boeking tot acht weken voor vertrek: Aanbetaling 30% van de reissom
• Het restant moet uiterlijk acht weken vóór vertrek in ons bezit te zijn.
• Indien de overeenkomst binnen acht weken vóór de dag van vertrek tot stand komt moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
Geldige reisdocumenten eigen verantwoordelijkheid
U bent zelf verantwoordelijk voor het in bezit hebben van de juiste, geldige reisdocumenten.
Alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken.
De Specialist in Wellness & Azië reizen gaat bij bovenstaande informatie uit van de Nederlandse nationaliteit. Buitenlandse partners van Nederlandse De Specialist in Wellness & Azië reizen reizigers hebben soms een visum nodig. Wij raden u in dat geval aan zelf contact op te nemen met uw ambassade of die van het ontvangende land en/of transit land.

Niet Inbegrepen
Alle gepubliceerde reizen zijn exclusief kosten voor:
Bijdrage Garantiefonds
Visumkosten
Niet genoemde maaltijden;
Optionele excursies als aanvulling op het dag tot dag programma;
Reis- en annuleringsverzekeringen
Entreegelden
Fooien/tips
Deelname aan de fooienpot is vrijwillig, betaling gebeurt ter plaatse.
De uitgaven van persoonlijke aard en dergelijk zijn altijd exclusief

Gezondheidsinformatie
U dient zelfstandig na te gaan of er voor uw bestemming(en) en eventuele grensoverschrijdende excursies gezondheidsadviezen (zoals preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes) gelden. Voor informatie met betrekking tot de gezondheid, vaccinaties en aanbevelingen per reisbestemming, verwijzen wij naar GGD of uw eigen huisarts.
Minimum en maximum aantal deelnemers
De minimum aantal deelnemers staat online per reis gepubliceerd. Indien het minimum aantal deelnemers niet wordt behaald, behoudt De Specialist in Wellness & Azië reizen zich het recht voor om tot uiterlijk 14 dagen voor vertrek de reis te annuleren. Echter, wij zullen altijd proberen de reis alsnog uit te voeren om teleurstellingen te voorkomen. Wij overleggen ten eerste met u en kunnen dan meestal één van de volgende mogelijkheden aanbieden: – de reis wordt toch uitgevoerd, maar met een prijsverhoging – er wordt een alternatieve vertrekdatum aangeboden- er wordt een alternatieve reis aangeboden (bijvoorbeeld individuele reis) – de reis wordt uitgevoerd in een kleinere bus- de reis wordt uitgevoerd met een andere luchtvaartmaatschappij dan gepland- een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.
Het maximum aantal deelnemers bedraagt doorgaans 16 personen, tenzij in het aanbod van specifieke bestemmingen op onze website anders wordt vermeld. Het maximum aantal reizigers wordt De Specialist in Wellness & Azië reizen in principe niet overschreden.

Kinderen mee op reis
Onze groepsreizen zijn helaas niet geschikt voor kinderen onder de twaalf jaar. Kinderen in deze leeftijdscategorie kunnen wij derhalve niet toelaten op onze groepsreizen. Kinderen in de leeftijdscategorie twaalf tot achttien worden op de groepsrondreizen toegelaten mits zij begeleid worden door de ouder(s) en/of verzorger(s). Wel kunt u overwegen om als gezin met kinderen onder twaalf jaar een Individuele reis met ons te boeken.
Conditie deelnemers
Deelnemers aan een De Specialist in Wellness & Azië reizen rondreis dienen te beschikken over een goede conditie en gezondheid. Als u een lichamelijke handicap of een beperkte mobiliteit heeft, wat van invloed kan zijn op de uitvoering van de reis, adviseren wij u om via een grotere reisorganisatie uw reis te boeken. De Specialist in Wellness & Azië reizen beschikt niet de middelen om een aangepaste reisprogramma tegemoet te komen. Indien u het nalaat ons van uw beperking op de hoogte te stellen, kan worden overgegaan tot uitsluiting van deelname en vindt geen restitutie van de reissom plaats.
Aansprakelijkheid excursies ter plaatse
Indien u naast de door De Specialist in Wellness & Azië reizen aangeboden excursies in het reisprogramma, alsmede de optionele excursielijst die De Specialist in Wellness & Azië reizen biedt, ter plaatse zelf andere excursies boekt, kan De Specialist in Wellness & Azië reizen daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid nemen. Uw reisleider/gids kan hierin niet voor u bemiddelen of u adviseren. Voornoemde excursies maken geen onderdeel uit van het vastgestelde reisprogramma welke bij De Specialist in Wellness & Azië reizen, noch van het De Specialist in Wellness & Azië reizen-aanbod aan optionele excursies De Specialist in Wellness & Azië reizen is aldus niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met deze zelf geboekte excursies. Deelname is voor eigen risico, De Specialist in Wellness & Azië reizen kan in deze niet worden aangesproken.
Geldigheid reizen en prijzen
Indien er een nieuwe brochure verschijnt, vervallen alle voorgaande reisprogramma’s en prijzen in de voorgaande brochure. Vanaf dat moment gelden de nieuwe vanaf prijzen en programma’s zoals in de brochure en/of op de website aangegeven. Voor de reizen zijn alle gepubliceerde prijzen gebaseerd op basis van een tweepersoonskamer. Op de website www.asia-travelnow.com vindt u ten aanzien van al onze reizen de meest actuele informatie, programmaomschrijving en de actuele prijzen. De inhoud van het reisaanbod zoals gepubliceerd op de De Specialist in Wellness & Azië reizen website, is bindend. Het kan altijd voorkomen dat het reisprogramma tussentijds wordt aangepast, meestal ter verbetering van de uiteindelijke reis en/of uitvoering hiervan.
Herroepingsrecht
Bij het afsluiten van een reisovereenkomst bij De Specialist in Wellness & Azië reizen heeft u geen wettelijke bedenktijd.
Kerst- en oudejaarsdiners verplicht
In sommige landen is het verplicht om een toeslag te betalen voor een kerst- en/of oudejaarsdiner indien u in deze periode met De Specialist in Wellness & Azië reizen een van onze bestemmingen verblijft. U ontvangt een naheffing zodra de kosten hiervan bekend zijn en wij deze kosten nog niet hebben berekend middels uw factuur.
Indeplaatsstelling
Indien u een pakketreis boekt via De Specialist in Wellness & Azië reizen is het niet mogelijk om één of meerdere reizigers zich laten vervangen door een derde.
Prijsverschillen in de reissom
De Specialist in Wellness & Azië reizen heeft wisselende prijzen, de reissom wordt altijd op basis van de meest actuele prijs berekend.
Voor al onze reizen geldt dat de actuele prijs op dat moment de beste prijs is. Op reizen tegen actie tarieven alsmede zeer gunstig geprijsde reizen is het aanbod beperkt beschikbaar.

Reisbescheiden
Uw reisbescheiden worden zeven dagen voor vertrek via e-mail toegestuurd. U dient deze gegevens te bekijken en op juistheid te controleren. Indien er onjuistheden instaan, dient u die direct bij De Specialist in Wellness & Azië reizen te melden.
Indien u alle communicatie inclusief de reisbescheiden per reguliere post wilt ontvangen dient u dit bij boeking kenbaar te maken. Hier zijn extra kosten aan verbonden. Dit bedrag vindt u terug op uw factuur.

Reisduur
Bij al onze reizen wordt de reisduur in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld, ongeacht de vertrek- en aankomsttijden.
Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan het reisaanbod vermeldt.

Reisschema’s, vluchttijden en vertrekdagen
De reisschema’s en vertrekdagen melden wij online bij de reizen. Deze informatie is altijd onder voorbehoud. Het definitieve vluchtschema en de reisbescheiden ontvangt u 14 dagen voor vertrek per e-mail.
Uitsluiting deelname
De Specialist in Wellness & Azië reizen behoudt zich het recht voor om klanten die reeds hebben geboekt alsnog voor vertrek, maar ook ten tijde van de reis, uit te sluiten van deelname wegens gewichtige omstandigheden. Onder gewichtige omstandigheden rekent De Specialist in Wellness & Azië reizen onder meer de conditie of het gedrag; indien het gedrag van een reiziger hiertoe aanleiding geeft kan de betreffende persoon van verdere deelname aan de reis worden uitgesloten. De hiermee gemoeide kosten worden aan de reiziger in rekening gebracht. Niet genoten reisdagen worden niet gerestitueerd.

 

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt De specialist in Wellness & Azië reizen gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van De specialist in Wellness & Azië reizen op deze website leest u of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan De specialist in Wellness & Azië reizen, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan De specialist in Wellness & Azië reizen Mocht De specialist in Wellness & Azië reizen voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.